Sport

Stanowisko lekarzy z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przemiany tlenowe w organizmie

Wysiłek fizyczny wymusza wzmożony przepływ krwi w organizmie – zwłaszcza przez mięśnie, płuca i skórę – aby zapewnić skuteczny transport substancji odżywczych i tlenu oraz produktów przemiany materii, a także chronić go przed przegrzaniem poprzez adekwatną termoregulację. W tym samym czasie niektóre bardzo ważne narządy jak wątroba, mózg, serce i jelita mogą odczuwać negatywne skutki kompensacyjnego niedokrwienia, a tym samym niedotlenienia.

Każde wsparcie funkcji fizjologicznych organizmu w okresie wzmożonego zapotrzebowania na tlen (wysiłek fizyczny i umysłowy, stres) jest pożądane, zwłaszcza gdy połączone jest z uzupełnianiem zasobów wody wydalanej intensywnie w procesie termoregulacji.

Korzystne jest wówczas picie wody z podwyższoną zawartością rozpuszczonego tlenu, który w takiej postaci dodatkowo odżywia tkanki narządów docierając tam bez pośrednictwa hemoglobiny krwi, co wynika z podstawowych praw fizyki.

Przyjmowanie dodatkowej porcji tlenu drogą przewodu pokarmowego wspomaga również wątrobę w jej fizjologicznej funkcji oczyszczania organizmu z nadmiaru metabolitów powstających podczas wysiłku oraz w jej naturalnych procesach autoregeneracji.

Tlen jest niezbędny dla bezpiecznej, życiodajnej tlenowej przemiany materii, a przy jego niewystarczających dostawach do niektórych narządów ich komórki zmuszane są do pozyskiwania energii na drodze przemian beztlenowych, właściwych dla sytuacji alarmowej niekorzystnej dla organizmu i stanu zdrowia !

Sytuacja taka może sprzyjać rozwojowi chorób cywilizacyjnych (w tym także nowotworowych) oraz zmniejszeniu sprawności fizycznej i umysłowej. Jedną z form uzupełniania potrzeb organizmu na tlen w miejscach o wzmożonym zapotrzebowaniu, jest regularne spożywanie wody z podwyższoną zawartością tlenu, jako pośredniego źródła zdrowej, naturalnej energii !

Właściwe zaopatrzenie organizmu w tlen:

  • poprawia tolerancję wysiłku fizycznego i stresu,
  • przyspiesza usuwanie oznak zmęczenia,
  • wspomaga regenerację komórek,
  • optymalizuje funkcje fizjologiczne we wszystkich narządach,
  • zapobiega przewlekłemu niedotlenieniu komórek mogącemu prowadzić do przemian nowotworowych,
  • pomaga zwalczać wiele rodzajów chorobotwórczych drobnoustrojów i grzybów.