Górski Potok

Górski Potok

Dlaczego należy pić wodę ustrukturyzowaną wzbogaconą w tlen?

Woda Górski Potok plus tlen jest innowacyjnym produktem i charakteryzuje się dwiema cechami:

 • kropla naszej wody jest aż o około 14 razy mniejsza od standardowej kropli dostępnych wód butelkowanych oraz wodociągowych – właściwość ta usprawnia przyswajanie oraz przemieszczanie się tej wody po organizmie, przez co doskonale nawadnia ona jego komórki, wypłukuje toksyny i odpadowe produkty przemiany materii;
 • kropla naszej wody podczas procesu strukturyzacji jest specyficznie napowietrzana i dzięki temu zawiera ona aż do 5 razy więcej trwale rozpuszczonego tlenu w porównaniu do wód wodociągowych (wody butelkowane zawierają go jedynie symboliczne ilości).

Łącząc obie te cechy otrzymaliśmy produkt, który dzięki swojej wyjątkowej mikrokropli dociera błyskawicznie do każdej komórki naszego organizmu, odżywiając ją życiodajnym tlenem i transportowanymi substancjami odżywczymi, ale szczególnie wypłukuje z niej bardzo sprawnie wszelkie szkodliwe substancje.

Jak powstaje woda strukturyzowana Górski Potok plus tlen?  

Technologia produkcji wody ustrukturyzowanej wzbogaconej naturalnie w tlen pn. „Górski Potok” jest całkowicie bezpieczna, gdyż została zainspirowana przez naturę, gdzie woda rozbryzgując się przy uderzaniu o kamienie naturalnie energetyzuje się i napowietrza. Została ona opracowana przez naukowców Uniwersytetu Princeton/USA, przodującego w badaniach właściwości fizycznych otaczającego nas świata oraz przy udziale polskiej myśli technicznej. Uzyskane dzięki niej mikrokrople wody mają podwyższoną zdolność do przenikania błon półprzepuszczalnych, a zwłaszcza komórek naszego organizmu. Optymalizacji ulega w ten sposób zarówno dostarczanie wszelkich substancji, jak i wypłukiwanie trucizn i produktów przemiany materii z samych komórek oraz z przestrzeni międzykomórkowych.

Co to jest woda ustrukturyzowana i gdzie występuje?

Woda źródlana lub mineralna dzięki fizycznej strukturyzacji i naturalnemu natlenieniu uzyskuje uporządkowaną przestrzennie postać „ciekłego kryształu” opartego na licznych modułach sześciocząsteczkowych (heksagonalnych), nieustannie powstających i rozpadających się bez zmiany swojego podstawowego składu fizykochemicznego. Zastosowana technologia rewitalizacji przywraca wydobywanej spod ziemi wodzie życiodajne biologicznie właściwości, tak typowe dla płynącej rwącymi górskimi potokami bogato natlenionej wody powierzchniowej.

Do spożywania takiej właśnie wody są od milionów lat przystosowane wszelkie organizmy zwierzęce! – Jest tajemnicą poliszynela, że także rośliny znacznie lepiej rozwijają się, kiedy są podlewane wodą deszczową  lub co najmniej „odstaną” celem korzystnego biologicznie naturalnego jej napowietrzenia. Wodę ustrukturyzowaną spotykamy w naturze poza górskimi potokami i pod wodospadami także w postaci płatków śniegu, kulek gradowych oraz zmagazynowaną w lodowcach. Tym niemniej, w postaci stałej (jako lód) zawiera ona jedynie śladowe ilości życiodajnego tlenu. Powrót do naturalnego sposobu odżywiania się jest naszą jedyną szansą na długie i zdrowe życie!

Osoby pijące regularnie wodę ustrukturyzowaną wzbogaconą naturalnie w tlen obserwują poprawę licznych procesów biologicznych swojego organizmu, a wśród nich zwłaszcza:

 • zmniejszenie uczucia znużenia i lepszą sprawność umysłu,
 • redukcję nadmiernej masy ciała,
 • poprawę wydolności fizycznej i mniejszą tendencję do zakwasów mięśniowych,
 • sprawniejszą regenerację tkanek (także po ciężkich operacjach),
 • regulację ciśnienia tętniczego,
 • poprawę ostrości i pola widzenia,
 • zmniejszenie tendencji do powstawania zakrzepów wewnątrznaczyniowych, a nawet ich ustępowanie,
 • sprawniejsze oddawanie moczu oraz ustępowanie obrzęków i zaparć,
 • poprawę elastyczności i odżywienia skóry,
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa i innych stawów,
 • sprawniejszą eliminację toksycznych skutków działania alkoholu,
 • skuteczniejsze działanie zażywanych leków.

Zaspokoi ona oczekiwania wszystkich ludzi o pozytywnym, proekologicznym i prozdrowotnym nastawieniu do życia, wspomagając ich aktywność zawodową i czynny wypoczynek.

Prozdrowotne działanie wody Górski Potok zostało potwierdzone badaniami klinicznymi!